Teganau Pren Moethus o Gymru
DO NO DELETE
0 items - £0.00

Amdanom Ni

Profile At Work

Fy enw i yw David Griffith, a dwi’n rhedeg busnes Teganau Tegid o leoliad hyfryd dros ben yng Ngogledd Cymru, ger Y Bala. Er fy mod wedi bod yn saer coed ers gadael yr ysgol yn y 1980au, rwyf wastad wedi cael awydd i fod yn fwy creadigol gyda’r defnydd dwi’n gweithio gyda yn dyddiol, sydd wedi gyrru mi i fewn i’r byd o dylunio a chreu teganau.

Mae teganau pren traddodiadol, fel jig-so neu anifeiliad a cheir thynnu/gwthio wasted wedi apelio i mi. Dwi’n cymeryd mwynhad fawr iawn i ddylunio ac wedyn creu y teganau o’r math yma, gyda delwedd fy hyn. Dwi hefyd wedi dylunio sawl ffigyrau anifeiliad wahanol, and yn fwy diweddar wedi cychwyn ar gwaith “fretwork” yn defnyddio fy llif-sgrolio. Mae’r llif-sgrolio yn galluogi i mi dorri cromliniau cymleth, ac yn roi’r siawns i mi fod yn fwy creadigol gyda gwaith dylunio dwi wedi ei wneud (ac am wneud)!

Yn ffurfiol, mae Teganau Tegid Toys wedi bod yn rhedeg gyferbyn fy ngwaith fel saer coed, ond yn ddiweddar rydw i wedi bod yn rhoi mwy o bwyslais as yr ochr teganau. Rwy’n falch o allu defnyddio pren lleol yn y rhan fwyaf o’r gwaith dwi’n gwneud, ac yn cymeryd pleser o’r ffaith bod yr holl deganau ac anrhegion dwi’n eu creu yn unigryw.

Dwi’n gobeithio byddech yn mwynhau crwydro y siop arlein, a cysylltwch gyda mi os oes unrhyw cwestiynnau neu ofynnion gyda chi.